Produse intelectuale

Analiza nevoilor de consiliere în carieră ale elevilor din România, Cipru şi Țările Baltice: au fost chestionați 2336 de elevi 12-18 ani (1399 in Romania, 463 in Cipru, 474 în Țările Baltice – 272 in Letonia, 100 in Lituania, 102 in Estonia) pentru a stabili nevoile specifice privind consilierea în carieră.

 1. Concluziile principale ale analizei au fost:
  1. deși sistemele de consiliere în carieră din țările implicate în proiect nu sunt identice, nevoile specifice ale elevilor privind consilierea în carieră sunt similare;
  2. există o nevoie specifică de dezvoltare a sistemelor de consiliere în carieră, jumătate dintre elevii chestionați precizând că nu au participat la activităţi de consiliere şi orientare în carieră;
  3. există o nevoie de a îmbunătăți accesul elevilor la serviciile de consiliere în carieră, aproximativ 40% dintre elevii chestionați precizând că nu au acces direct la astfel de servicii;
  4. există o nevoie percepută pentru consilierea în carieră, aproape jumătate dintre respondenți precizând că au nevoie de consiliere de la un specialist pentru a-şi alege traseul profesional;
  5. există o preferință pentru serviciile online de consiliere în carieră, aproape 60% dintre elevii chestionați menționând această opțiune;
  6. pentru elevi, cea mai importantă componentă a orientării şi consilierii în carieră face referire la informaţii, sfaturi, sugestii, instrucțiuni practice;
  7. cele mai importante tematici ale consilierii în carieră sunt: cariera şi viața personală; competențe şi abilități personale; stima de sine şi cunoașterea de sine; informarea privind cariera şi surse de informaţii; interviul de angajare şi auto-prezentarea; importanța comunicării în carieră; planul de dezvoltare personală şi planul de carieră; managementul timpului.

B. Platforma online de consiliere în carieră a elevilor – www.ict4rocc.ro este disponibilă în limbile română, engleză, greacă şi letonă şi permite accesul tuturor beneficiarilor la resursele dezvoltate prin intermediul proiectului într-o manieră interactivă, personalizată în funcție de statut (consilier în carieră / profesor sau elev), de recomandările realizate automat de platformă pe baza vârstei, sexului şi cetățeniei utilizatorului sau recomandărilor realizate de consilierii în carieră care răspund solicitărilor utilizatorilor.

C. Ghidul de consiliere în carieră cuprinde fișe de lucru şi activităţi individuale care pot fi realizate de utilizatori fie online, fie creion-hârtie, în mod individual, cu sprijinul online al unui consilier în carieră sau în cadrul unor activităţi organizate la şcoală, cu sprijinul profesorilor sau consilierilor școlari. Tematica abordată este cu predilecție cea rezultată din analiza de nevoi iar acolo unde a fost necesar au fost adaptate activităţile pentru intervalul de vârstă 12-15 ani, respectiv 15-18 ani.

 1. Instrumentul de autoevaluare a nevoilor de consiliere în carieră permite platformei online să furnizeze automat utilizatorilor informaţii privind resursele recomandate. Concret, la autentificarea pe platformă sunt solicitate utilizatorului informaţii despre vârstă, gen, ţară, iar pe baza acestor informaţii sunt prezentate utilizatorului recomandări privind resurselor considerate utile sau necesare de majoritatea elevilor cu trăsături similare cu ale lor (recomandările au fost stabilite în funcție de rezultatele analizei de nevoi).

D. Resursele digitale pentru consilierea în carieră a elevilor: conform rezultatelor analizei de nevoi, au fost construite materiale informative despre tematicile cele mai solicitate de către elevi: cariera şi viața personală; competențe şi abilități personale; stima de sine şi cunoașterea de sine; informarea privind cariera şi surse de informaţii; interviul de angajare şi auto-prezentarea; importanța comunicării în carieră; planul de dezvoltare personală şi planul de carieră; managementul timpului. Aceste informaţii au fost prezentate într-o formă specifică mediului online, interactivă şi sintetică, fiind disponibile în limbile română, engleză, greacă şi letonă.

E. Curriculumul pentru consiliere şi orientarea în carieră cuprinde în principal informaţii şi activităţi accesibile elevilor şi tinerilor, în format print, sistematizate şi adaptate ca limbaj posibilităților de înțelegere şi conceptualizare specifice intervalului de vârstă 12-18 ani.

F. Metodologia de consiliere şi orientare în carieră este adresată în special cadrelor didactice, diriginților care implementează activităţi specifice de consiliere şi orientare în carieră, dar şi consilierilor școlari care resimt nevoia unor exemple de bună practică, a unor sugestii de activităţi didactice sau activităţi individuale