CJRAE

Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea a fost înființat în anul 2007, ca unitate conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației Naționale, sub coordonarea metodologică a Inspectoratului Şcolar Județean Vrancea, finanțarea fiind asigurată de Consiliul Județean Vrancea.

C.J.R.A.E. Vrancea reprezintă o instituție de învățământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaționale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunității, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistența necesară în acest sens. Scopul activităţii C.J.R.A.E. Vrancea îl constituie asigurarea calității serviciilor educaționale în domeniile menționate.

Obiectivele principale ale activităţii C.J.R.A.E. Vrancea sunt:

– cuprinderea şi menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitățile lor psihoindividuale şi sociale;

– asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfășurării educației de calitate în funcție de potențialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;

– informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative;

– colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltarea personalității elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viața şcolară, socială şi profesională;

– implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relații eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;

– organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extrașcolare/timpul liber;

– organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional.

C.J.R.A.E. Vrancea coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea:

– Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (C.J.A.P.)

– Cabinetelor Interşcolare de Asistenţă Psihopedagogică (C.I.A.P.)

– Cabinetelor Logopedice Interşcolare (C.L.I.)

– Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (S.E.O.S.P.)

– Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională (C.O.S.P.)