Arhivă categorie EDU CD

EDU CD

Incluziune şi egalitate de șanse la educaţie în comunități defavorizate Finanțator: European Commision Program de finanțare: Erasmus + KA1 Valoarea totală a proiectului: 73.080 euro…