Informații generale

Incluziune şi egalitate de șanse la educaţie în comunități defavorizate

Finanțator: European Commision

Program de finanțare: Erasmus + KA1

Valoarea totală a proiectului: 73.080 euro

Perioada de implementare: 01.07.2018 – 30.06.2020 (24 luni)

Tipul proiectului: Mobilitate pentru personalul din educația şcolară

Codul de identificare al proiectului: 2018-1-RO01-KA101-047397

Beneficiar (coordonator consorțiu): Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea

Parteneri (membri consorțiu): Şcoala Gimnazială „Mareșal Alexandru Averescu” ADJUD, Școala Gimnazială  nr. 2  MĂRĂȘEȘTI, Şcoala Gimnazială “Învățător Gheorghe Asănache” BORDEȘTI, Şcoala Gimnazială CHIOJDENI, Şcoala Gimnazială HOMOCEA, Școala Gimnazială PUFEȘTI, Şcoala Gimnazială RĂCOASA, Școala Gimnazială ,,Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica” SIHLEA, Școala  Gimnazială  SLOBOZIA  BRADULUI, Școala Gimnazială ,,Ion Diaconu” TULNICI, Şcoala Gimnazială VÎNĂTORI, Şcoala Gimnazială “Valeriu D. Cotea” VIDRA.