Arhivă categorie EDU CD

Impact instituţional

Coordonatorul şi școlile din consorțiu: – își dezvoltă capacitatea instituțională de implementare a proiectelor şi cooperărilor internaționale, în special în ceea ce priveşte capacitatea de…

Impact asupra participanţilor

Programul de formare „Roma community: educational and social progress” Cunoştinţe: cunoașterea factorilor care limitează accesul copiilor romi la educaţie; cunoașterea şi înțelegerea valorilor, tradițiilor şi…

Activități de diseminare

A. Evenimente publice de informare Conferință de lansare (sept 2018) Conferință de prezentare a rezultatelor 1 (apr. 2019, după primele 2 mobilități) Conferință de prezentare…

Activități de formare

Roma community: past, present and future in education and social progress Perioada: 25-29.03.2019 / 01-05.04.2019 Locația: Valencia, Spania Furnizor: Esmovia Număr participanți: 12 cadre didactice…

Obiective

A. Obiective privind dezvoltarea instituțională Scăderea ratei de abandon şcolar cu 3% în 3 ani de la începerea implementării proiectului; stabilirea unor parteneriate cu comunitatea…

Tematica

– minoritatea romă şi alte minorități; – incluziune şi egalitate de șanse; – părăsirea timpurie a şcolii / prevenirea şi combaterea eșecului şcolar

Priorități

– prioritate orizontală: incluziunea socială – prioritate specifică domeniului educaţie şcolară: sprijinirea instituţiilor de învățământ în combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, a reducerii…

Context

Consorțiul a luat ființă în 2015, în cadrul proiectului Acces la Servicii Publice pentru Integrarea Romilor din județul Vrancea, într-o formulă mai extinsă, sub coordonarea…

Finanţator

Proiectul “Incluziune şi egalitate de șanse la educaţie în comunități defavorizate” este finanţat prin Programul Erasmus + al Comisiei Europene www.erasmusplus.ro

Informații generale

Incluziune şi egalitate de șanse la educaţie în comunități defavorizate Finanțator: European Commision Program de finanțare: Erasmus + KA1 Valoarea totală a proiectului: 73.080 euro…