Tematica

– minoritatea romă şi alte minorități;

– incluziune şi egalitate de șanse;

– părăsirea timpurie a şcolii / prevenirea şi combaterea eșecului şcolar