Obiective

A. Obiective privind dezvoltarea instituțională

  1. Scăderea ratei de abandon şcolar cu 3% în 3 ani de la începerea implementării proiectului;
  2. stabilirea unor parteneriate cu comunitatea locală şi reprezentanții populației minoritare;
  3. dezvoltarea unor cursuri opționale (CDS) care să reflecte specificul cultural, interesele şi preocupările etniei rome;

B. Obiective privind dezvoltarea competențelor personalului didactic

  1. formarea şi certificarea competențelor de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii pentru 12 cadre didactice (1 din fiecare şcoală din consorțiu);
  2. formarea şi certificarea competențelor de comunicare şi dialog intercultural pentru 12 cadre didactice (1 din fiecare şcoală din consorțiu);
  3. formarea şi certificarea competențelor de integrare a specificului cultural al etniei rome în educaţie pentru 12 cadre didactice (1 din fiecare şcoală din consorțiu);
  4. formarea şi dezvoltarea competențelor precizate anterior pentru minim 150 de cadre didactice din consorțiu prin activităţile de multiplicare a rezultatelor organizate de participanții la mobilitățile internaționale, cu sprijinul coordonatorului.