Context

Consorțiul a luat ființă în 2015, în cadrul proiectului Acces la Servicii Publice pentru Integrarea Romilor din județul Vrancea, într-o formulă mai extinsă, sub coordonarea C.J.R.A.E. Vrancea. Consorțiul actual cuprinde 12 școli gimnaziale cu personalitate juridică din județul Vrancea (distanța medie până la Focşani este de 37 km), 2 din mediul urban, 10 din rural, care au 71 de structuri subordonate (28 de școli primare şi gimnaziale, 43 de grădinițe). Elementul comun al acestor şcoli este localizarea în comunități în care populația romă este semnificativă; în consecință, ponderea copiilor de etnie romă în cadrul populaţiei şcolare este majoritară (la Slobozia Bradului, Homocea şi Chiojdeni) sau semnificativă (în restul școlilor din consorțiu).     Consorțiul oferă servicii educaționale pentru aproximativ 7.000 de elevi şi preșcolari (circa 17.5% din populația şcolară (preșcolar, primar, gimnazial) a județului Vrancea), din care aproximativ 3.100 de etnie romă (44%), personalul angajat în cadrul consorțiului (587) reprezentând circa 23% din personalul din învățământul preșcolar, primar şi gimnazial din județ.

Principalele nevoi instituționale ale şcolilor din consorțiu fac referire la:

  1. gradul redus de incluziune a copiilor romi în activităţile educaționale şi asigurarea limitată a egalității de șanse la educaţie pentru toţi copiii, aspect care determină eforturi suplimentare pentru facilitarea accesului la educaţie pentru copiii din etnia romă, pentru dezvoltarea expertizei cadrelor didactice în comunicarea şi dialogul intercultural şi pentru creșterea gradului de cunoaștere a intereselor şi preocupărilor reprezentanților minorității rome şi integrarea acestor aspecte în educaţie.
  2. accesul limitat al copiilor din etnia romă la activităţi educaționale adaptate intereselor şi preocupărilor lor, în acord cu specificul cultural şi educaţional, aspect care determină eforturi suplimentare pentru identificarea şi accesarea unor soluții de finanțare pentru unor activităţi extra-şcolare adaptate specificului local, nevoilor, intereselor şi preocupărilor tuturor membrilor comunității.

Funcționarea consorțiului a fost fundamentată, încă de la înființarea acestuia, pe colaborarea dintre membrii săi şi pe schimbul de experiență şi bune practici, în special prin integrarea experienței şi expertizei CJRAE Vrancea în activitatea educațională a fiecărei unități şcolare, inclusiv prin organizarea unor cursuri de formare pentru cadrele didactice de către specialiștii din rețeaua CJRAE Vrancea, potrivit experienței şi expertizei instituționale.

Următoarea etapă în dezvoltarea consorțiului este integrarea expertizei şi experienței internaționale în activităţile educaționale desfăşurate în unitățile şcolare din consorțiu, etapă care vizează participarea cadrelor didactice din consorțiu la cursuri structurate în străinătate pe tematica incluziunii educaționale, asigurării egalității de șanse la educaţie, prevenirii şi corectării părăsirii timpurii a şcolii, integrării copiilor romi în educaţie