Activități de formare

  1. Roma community: past, present and future in education and social progress

Perioada: 25-29.03.2019 / 01-05.04.2019

Locația: Valencia, Spania

Furnizor: Esmovia

Număr participanți: 12 cadre didactice (6 în fiecare sesiune de formare)

Tematica: implicarea comunității rome în educaţie

Rezultate așteptate: creșterea gradului de cunoaștere a intereselor şi preocupărilor reprezentanților minorității rome şi integrarea acestor aspecte în educaţie

  1. Approaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes

Perioada: 12-16.08.2019 / 09-13.12.2019

Locația: Praga, Cehia

Furnizor: ITC International

Număr participanți: 12 cadre didactice (6 în fiecare sesiune de formare)

Tematica: activităţi didactice în clasele multiculturale şi cu abilități mixte

Rezultate așteptate: dezvoltarea expertizei cadrelor didactice în comunicarea şi dialogul intercultural

  1. Early School Leaving

Perioada: 15-19.07.2019 / 26-30.08.2019

Locația: Praga, Cehia

Furnizor: ITC International

Număr participanți: 12 cadre didactice (6 în fiecare sesiune de formare)

Tematica: prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi părăsirii timpurii a şcolii

Rezultate așteptate: facilitarea accesului la educaţie pentru copiii din etnia romă şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii