Finanţator

Proiectul “Incluziune şi egalitate de șanse la educaţie în comunități defavorizate” este finanţat prin Programul Erasmus + al Comisiei Europene

www.erasmusplus.ro