Activități de diseminare

A. Evenimente publice de informare

 1. Conferință de lansare (sept 2018)
 2. Conferință de prezentare a rezultatelor 1 (apr. 2019, după primele 2 mobilități)
 3. Conferință de prezentare a rezultatelor 2 (sept. 2019, după finalizarea mobilităților)
 4. Conferință de prezentare a rezultatelor 3 (ian 2020, după finalizarea documentelor din follow-up)
 5. Conferință de finalizare a proiectului (iun 2020).

B. Activităţi în unitățile şcolare din consorțiu

 1. Activităţile de multiplicare – fiecare participant la mobilități organizează un curs pentru colegii săi cu obiective şi tematică similare celor ale programului internațional
 2. Activităţi metodice şi demonstrative – fiecare participant la mobilități organizează o activitate demonstrativă privind integrarea competențelor formate prin mobilitate în activitatea curentă
 3. Informări în consiliile profesorale cu privire la rezultatele obținute prin proiect (1 / participant)
 4. Activităţi de informare a elevilor şi familiilor (1 / participant)

C. Activităţi destinate comunității didactice

 1. articole în reviste de specialitate (minim 4, câte 1 pentru fiecare resursă dezvoltată)
 2. prezentări la conferințe naționale şi / sau internaționale (minim 3)
 3. articole în revistele şcolare (minim 6)