Priorități

– prioritate orizontală: incluziunea socială

– prioritate specifică domeniului educaţie şcolară: sprijinirea instituţiilor de învățământ în combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, a reducerii disparităților şi în oferirea unei educații de calitate care să faciliteze o carieră şcolară de succes pentru toţi elevii.