Tematica

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!

 

–  creșterea bunăstării copiilor vulnerabili, cu accent pe copiii remigraţi;

–  înființarea unor noi servicii sau a unor componente noi în cadrul unor servicii deja existente care să ofere asistenţă integrată pentru copiii în situaţie de risc;

–  reducere a inegalităților la nivel național şi de îmbunătățire a măsurilor antidiscriminare, dezvoltate prin cooperarea actorilor sociali, de la nivel local şi regional.