Educaţie formală

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!

 

Activităţile de educaţie formală a copiilor remigraţi desfăşurate în cadrul proiectului au cuprins consilierea psiho-educațională a copiilor şi activităţi de educaţie remedială.

Consilierea psiho-educațională a copiilor remigraţi a cuprins:

–  analiza şi evaluarea individuală a fiecărui caz, pe baza unei evaluări psihologice şi pedagogice a fiecărui copil, a anchetei sociale (acolo unde a fost considerat necesar) şi informațiilor culese din surse externe (analiza rezultatelor şcolare, intervievarea cadrelor didactice, a părinţilor, colegilor etc.);

–  elaborarea unui plan individual de consiliere pentru fiecare copil, fundamentat pe rezultatele evaluării individuale;

–  implementarea planului individual de consiliere psiho-educațională, desfășurarea activităţilor individuale şi de grup propuse şi monitorizarea rezultatelor obținute.

La activităţile de consiliere individuală şi de grup realizate de specialiști din cadrul C.J.R.A.E. Vrancea au participat 447 de copii remigraţi din 70 de unități şcolare din județul Vrancea.

Activităţile de educaţie remedială destinate copiilor remigraţi au cuprins:

–  evaluarea educațională a fiecărui copil prin corelarea informațiilor obținute din diferite surse (analiza rezultatelor şcolare, intervievarea cadrelor didactice, a părinţilor, colegilor etc.) şi stabilirea activităţilor remediale şi obiectivelor acestora;

–  elaborarea unui plan individual de activităţi remediale, care cuprind activităţi de dezvoltare a competenţelor de comunicare în limba română şi activităţi punctuale, specifice fiecărui caz în parte;

–  implementarea planului individual de educaţie remedială, desfășurarea activităţilor individuale şi de grup propuse şi monitorizarea rezultatelor obținute.

La activităţile de educaţie remedială desfăşurate de profesori pentru învățământul primar şi preșcolar din sistemul public de educaţie au participat 159 de copii remigraţi din 29 de unități şcolare din Vrancea.