Formarea profesorilor

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!

 

Formarea cadrelor didactice care lucrează direct cu elevi remigraţi a fost fundamentată pe realizarea analizei de nevoi care a relevat cunoștințele care necesită aprofundare şi competențele care trebuie formate / dezvoltate cadrelor didactice, obiectivele cursului şi competențele vizate fiind stabilite prin îmbinarea expertizei partenerului internațional şi rezultatelor concrete ale analizei de nevoi.

Programul de formare a cadrelor didactice din județul Vrancea a cuprins 5 module (34 de ore), dintre care un modul a fost susținut de formatori din cadrul InterCultural Iceland, 2 ore de evaluare finală şi 2 ore de consiliere individuală. La finalul activităţilor de formare, fiecare participant a elaborat un plan individual de integrare a rezultatelor învățării în activitatea profesională curentă, conținând acțiuni specifice destinate facilitării reinserţiei educaţionale a copiilor remigraţi.

În perioada de implementare a proiectului au fost organizate activităţi de formare a cadrelor didactice pentru 28 de grupe, finalizând formarea 700 de cadre didactice din mai mult de 60 de unități şcolare.