Campanii de informare

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!

 

În cadrul campaniilor de informare şi educare au fost organizate evenimente cu caracter informativ-educativ în cadrul unităților şcolare din județul Vrancea, dar şi la sediul I.S.J. Vrancea, evenimente prin intermediul cărora actorii sociali implicați direct în desfășurarea demersului instructiv-educativ (elevii, părinții, cadrele didactice) dar şi reprezentanţii comunității locale au fost informați despre beneficiile pe care le oferă educația, despre necesitatea asigurării accesului la educaţie.

Campaniile de informare şi educare au avut ca obiectiv şi promovarea  unei atitudini pozitive faţă de participarea la educaţie şi implicarea tuturor actorilor sociali în activităţi educative.

La aceste evenimente au fost invitați să participe elevii, părinții acestora şi cadrele didactice, reprezentați ai autorităților locale, reprezentanți ai ONG-urilor care desfășoară activităţi în sfera educației, persoane din grupuri vulnerabile, dar şi membrii ai comunității locale care se pot implica activ în asigurarea accesului la educaţie.