Resurse educaţionale

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!

 

Specialiștii implicați în implementarea proiectului, inclusiv experți din învățământul universitar şi experții internaționali reprezentând InterCultural Iceland, au elaborat în perioada de implementare a proiectului mai multe resurse educaţionale destinate tuturor grupurilor ţintă:

–  Metodologie de facilitare a accesului la educaţie a copiilor remigraţi – pentru copii, părinți şi cadre didactice;

–  Metodologie de facilitare a accesului la educaţie a copiilor remigraţi – pentru profesioniștii din educaţie;

–  Ghid metodologic pentru copiii remigraţi;

–  Ghid metodologic pentru cadre didactice şi alți specialiști care lucrează cu copiii remigraţi;

–  Ghid metodologic pentru părinții copiilor remigraţi;

–  Consilierea şcolară a copiilor remigraţi – fișe de lucru;

–  Consilierea şcolară a copiilor remigraţi – auxiliar curricular;

–  Suport de curs: Abilitarea cadrelor didactice şi a altor specialiști pentru facilitarea reintegrării socio-educaţionale a copiilor remigraţi.