Obiective

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!

 

Scopul proiectului este facilitarea reintegrării sociale şi educaţionale a copiilor remigraţi (copiii reveniți în România după o perioadă petrecută în străinătate) prin implementarea unor măsuri active care să vizeze atât consilierea psihoeducațională a copiilor, cât şi dezvoltarea competenţelor părinţilor şi specialiștilor care sunt implicați în educarea acestor copii.

Pentru atingerea acestui scop a fost elaborată o metodologie inovativă care să permită punerea la dispoziția copiilor remigraţi a unor servicii noi, într-o abordare integrată care vizează satisfacerea principalelor nevoi educaţionale şi psihosociale ale acestor copiii prin acțiuni specifice integrate într-o viziune unitară.

Activităţile desfăşurate prin proiect vizează reducerea diferențelor sociale, educaţionale şi mai ales psihologice care separă acest grup vulnerabil de covârstnici şi îngreunează dezvoltarea psihologică şi educațională normală a copiilor remigraţi.

Obiectivele operaționale ale proiectului au fost:

–  înființarea a 3 Centre Zonale de Asistenţă Psiho-educațională a Copiilor Remigraţi, care furnizează servicii de asistenţă psihologică şi pedagogică pentru copii, părinți şi specialiști din educaţie, în vederea asigurării accesului copiilor la resurse educaţionale destinate egalizării șanselor şi accesului la educaţie.

–  dezvoltarea şi furnizarea unor servicii educaţionale integrate noi, inovatoare, care vizează intervenția asupra triadei educative copil-părinte-cadru didactic / alt specialist cu instrumente specifice educației formale şi informale, servicii care asigură asistenţă integrată pentru copiii remigraţi: consiliere de grup, consiliere individuală, activităţi remediale, activităţi educative în cadru informal / tabere de vară, formare şi dezvoltare profesională.

–  elaborarea unei metodologii educaţionale integrate inovative (ghiduri de lucru pentru specialiști, metodologii de intervenție, instrumente de lucru, metodologii de interpretare a rezultatelor evaluărilor psihologice) care constituie un sprijin pentru beneficiari în scopul depășirii situației de dificultate sau vulnerabilitate asociată revenirii în România după o perioadă petrecută în străinătate.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor generale ale programului RO10 CORAI prin întărirea coeziunii sociale la nivelul județului Vrancea prin integrarea optimă a copiilor remigraţi în sistemul educativ şi social românesc, dar şi prin creşterea coeziunii mediului socio-educaţional datorită implicării unui număr mare de persoane cu diferite calități şi statute sociale (părinți, cadre didactice, mediatori școlari, consilieri școlari, asistenți sociali) în aceste demersuri de facilitare a reintegrării copiilor remigraţi.