Formarea angajaţilor

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!

 

Pentru implementarea în bune condiții a proiectului, echipa de implementare a participat la un program de formare organizat şi susținut de experții InterCultural Iceland, scopul acestei instruiri fiind valorificarea expertizei internaţionale în privința asigurării egalității de șanse la educaţie şi integrării migranţilor în demersurile educaţionale, precum şi în privința managementului şi implementării proiectelor internaţionale.

Gudrun Pettursdottir, main-trainer în cadrul Intercultural Iceland, a desfășurat în luna iunie 2015 trei programe de formare a personalului proiectului.