Tematica

– incluziune – egalitate de șanse

– prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii

– problematica migranţilor