Activități de formare

Cele două evenimente comune de formare organizate în cadrul proiectului au un rol important atât în dezvoltarea şi testarea resurselor intelectuale ale proiectului, cât şi în dezvoltarea competențelor personalului implicat în activităţile de formare şi abilităților instituționale de utilizare a acestor resurse în activitatea curentă de facilitare a reintegrării educaționale a copiilor remigraţi.

La fiecare eveniment comun de formare vor participa 15 formatori / profesori reprezentând cei 7 parteneri din proiect.

  1. Educaţie pentru remigranţi – activităţi educative în context formal, Sesimbra, Portugalia, 26.06-01.07.2019. Activitatea are ca obiective principale: 1. validarea metodologiei de formare a cadrelor didactice şi a programei pentru cursul opțional prin testarea acestora în context real de formare şi pe baza feed-back-ului de la toţi partenerii şi 2. dezvoltarea competențelor formatorilor participanți în ceea ce priveşte organizarea şi furnizarea unui astfel de program de formare a cadrelor didactice. Formarea va fi concentrată pe activităţile educaționale în context formal care pot fi organizate pentru copiii remigraţi.
  2. Educaţie pentru remigraţi – activităţi educative în context informal şi nonformal, Tearce, FYROM, 01-07.09.2019. Activitatea are ca obiective principale: 1. validarea manualelor pentru profesori şi elevi în context real de predare şi pe baza feed-back-ului de la toţi partenerii şi 2. dezvoltarea competențelor participanților de utilizare a acestor resurse în activitatea curentă. Formarea va fi concentrată pe activităţile educaționale în context informal şi nonformal care pot fi organizate pentru copiii remigraţi.