Beneficiari

Beneficiari direcţi

– copiii remigraţi (cei care revin în țara de origine după o perioadă de migrație internațională)

– cadrele didactice, în special profesorii diriginți

– consilierii școlari şi alți experți din educaţie

– personalul de conducere şi factorii de decizie din sistemul educaţional

– cercetătorii din educaţie

– formatorii cadrelor didactice

– părinţii copiilor remigraţi

Beneficiari indirecţi

– copiii nativi (cei care nu au migrat niciodată)

– părinţii copiilor nativi

Ca o consecință a faptului că activităţile educaționale propuse prin proiect sunt concepute pentru a fi implementate cu clasa de elevi (elevi nativi şi elevi remigraţi, într-un singur grup), elevii nativi şi părinţii acestora pot beneficia de rezultatele acestui proiect chiar dacă nu fac parte din grupul țintă principal.