Impactul instituţional

– o mai mare adaptare a modalităților de răspuns la nevoile specifice ale diferitor grupuri țintă, manifestată în noi practici de facilitare a reintegrării educaționale a copiilor remigraţi;

– un climat organizațional mai modern, mai dinamic, o creștere a interesului pentru dezvoltarea şi implementarea unor noi resurse pentru reintegrarea remigranţilor, pentru preluarea unor modele de bună practică şi integrarea acestora în activitatea curentă, pentru colaborarea cu alte instituții din diferite sectoare de activitate care pot implementa activităţi de facilitare a reintegrării educaționale şi sociale a copiilor remigraţi;

– o mai mare capacitate de cooperare şi acțiune la nivel European, de elaborare şi implementare a proiectelor multidisciplinare şi transnaționale;