Impactul asupra participanților

– dezvoltarea competențelor de profesor / formator, în special în ceea ce priveşte integrarea copiilor remigraţi în sistemul educaţional şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor remigraţi;

– o mai bună înțelegere a practicilor şi politicilor educaționale de integrare a copiilor remigraţi;

– o mai bună înțelegere a interconexiunilor dintre educația formală, informală şi nonformală în facilitarea integrării copiilor remigraţi;