Obiective

  1. Dezvoltarea unei strategii inovative (resurse şi instrumente educaționale) care să faciliteze accesul egal la oportunități educaționale şi incluziunea educaţională a copiilor remigraţi.
  2. Dezvoltarea unei strategii inovative (resurse şi instrumente educaționale) care să faciliteze prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor remigraţi.
  3. Dezvoltarea unei strategii inovative de dezvoltare a competențelor personalului didactic în privinţa facilitării integrării educaționale a copiilor remigraţi în privinţa prevenirii şi combaterii părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor remigraţi.
  4. Furnizarea resurselor necesare pentru o mai bună înțelegere a dificultăților de reintegrare a remigranţilor în sistemul educaţional şi a instrumentelor necesare pentru dezvoltarea şi implementarea unei strategii personale sau instituționale de intervenție specifică.

Obiective adiționale referitoare la parteneriat:

  1. internaționalizarea şi schimbul şi transferul de bune practici în dezvoltarea unor soluții inovative de a răspunde nevoilor grupurilor dezavantajate în ceea ce priveşte diversitatea socială, etnică, lingvistică şi culturală.
  2. integrarea practicilor inovative fundamentate pe cooperarea transfrontalieră în activitatea curentă a partenerilor pentru asigurarea incluziunii sociale şi accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate.