Activități de diseminare

  1. Conferința Internațională „Acces la educaţie pentru copiii remigraţi”, Sibiu, România, 12.06.2020.
  2. Seminar Internațional „Educaţie pentru remigranţi”, Tearce, FYROM, 19.06.2020.
  3. Seminar Internațional „Educaţie pentru remigranţi”, Siena, Italia, 21.06.2020.
  4. Seminar Internațional „Educaţie pentru remigranţi”, Sesimbra, Portugalia, 02.07.2020.

Toate activităţile de multiplicare a rezultatelor au ca obiectiv informarea participanților despre programul Erasmus + şi proiectul EDU 4 R, despre rezultatele proiectului şi produsele intelectuale şi modalitatea de utilizarea acestora. De asemenea, prin aceste evenimente, parteneriatul își propune formarea competențelor de utilizare a resurselor dezvoltate prin proiect în activităţile educaționale şi creșterea interesului cadrelor didactice pentru activităţile destinate reintegrării educaționale a copiilor remigraţi şi combaterii părăsirii timpurii a şcolii în rândurile acestor copii.

În ceea ce priveşte diseminarea rezultatelor proiectului, cele mai importante activităţi prevăzute de parteneriat privesc prezentarea rezultatelor şi modalității de utilizare a acestora la minim 5 conferințe naționale şi minim 3 conferințe internaționale dedicate educației, precum şi publicarea a minim 8 articole în reviste educaționale (5 naționale, 3 internaționale). De asemenea, publicarea resurselor intelectuale ale proiectului (carte cu ISBN) va facilita accesul tuturor specialiștilor interesați la informațiile şi resursele dezvoltate prin proiect.