Produse intelectuale

      1. Cercetare – aspecte metodologice ale reintegrării copiilor remigraţi. Demersul investigativ este focalizat pe identificarea şi explorarea sugestiilor metodologice ale profesorilor şi elevilor cu privire la cele mai eficiente activităţi educaționale care ar putea facilita reintegrarea copiilor remigraţi. Metodologia de cercetare este cantitativă, bazată pe chestionare specifice pentru elevi (12-15 ani şi 15-18 ani) şi profesori (gimnaziu şi liceu).

Cercetare

      2. Material teoretic despre efectele remigraţiei asupra copiilor. Materialul va include într-o manieră integratoare teoriile generale ale migrației şi remigraţiei şi rezultatele cercetărilor din Europa cu privire la efectele remigraţiei, având ca scop facilitarea înțelegerii dificultăților psihologice, sociale şi educaționale resimțite de copii ulterior revenirii în țara de origine.

Material teoretic

      3. Metodologie de formare a cadrelor didactice, elaborată după criteriile Ministerului Educației Naționale din România, metodologie care va furniza instituţiilor de formare şi trainerilor toate informațiile necesare pentru organizarea unor programe de formare a cadrelor didactice pentru facilitarea reintegrării educaționale şi sociale a copiilor remigraţi.

Metodologie de formare

      4. Curricula – curs opțional destinat facilitării reintegrării sociale şi educaționale a copiilor remigraţi şi prevenirii părăsirii timpurii a şcolii. Acest curs va putea fi organizat de toate cadrele didactice, în special de diriginți, indiferent de specializare şi va fi diferențiat pentru trei niveluri de predare: primar, gimnazial şi liceal. Parteneriatul va furniza toate informațiile metodologice necesare pentru organizarea şi desfășurarea activităţilor specifice incluse în acest curs.

Curricula învăţământ primar

Curricula iînvăţământ secundar inferior

Curricula înăţământ secundar superior

      5. Manual pentru cadrele didactice, fundamentat pe rezultatele intelectuale anterioare, mai ales pe programa pentru cursul opțional. Manualul pentru profesori va urma aceeași structură (module şi teme) ca programa cursului opțional şi va cuprinde cel puţin un exemplu de activitate didactică pentru fiecare dintre teme şi pentru fiecare nivel educaţional (primar, gimnazial, liceal).

Manual pentru cadrele didactice

      6. Manual pentru elevi, urmând aceeași structură cu manualul pentru profesori, va include informații teoretice adaptate nivelului de înțelegere al fiecărei categorii de elevi (învățământ primar, gimnazial, liceal) şi activităţi care pot fi realizate individual de fiecare copil remigrat, furnizându-le suportul necesar în fiecare etapă a readaptării lor educaționale, sociale şi psihologice.

Manual pentru copii – primar

Manual pentru copii – secundar inferior

Manual pentru copii – secundar superior