Problematica

Probleme vizate in cadrul proiectului:

  1. frecvența şcolară a copiilor din grupuri vulnerabile este mai scăzută decât a celorlalți, în special pentru învățământul gimnazial şi liceal – ceea ce demonstrează un nivel crescut de risc în rândul acestora de a renunța la studii;
  2. rezultatele, situația şcolară şi nivelul de absenteism de la cursuri. Situația şcolară demonstrează faptul că elevii din grupuri marginalizate sunt cei mai supuși riscului educaţional, înregistrând performanțe şcolare scăzute, nivel scăzut de promovabilitate şi un număr ridicat de absențe;
  3. risc educaţional/risc de abandon şcolar ridicat pentru grupul țintă din zone marginalizate;
  4. personal implicat în actul educaţional este insuficient numeric şi din punct de vedere al formării continue nu este pregătit pentru o educaţie modernă;
  5.  infrastructura şcolară depășită tehnologic, lipsa unor dotări pentru laboratoarele de informatică şi pentru spaţiile de curs, care nu asigură un mediu adecvat care să încurajeze elevul să participe la ore.