Obiective specifice

OS1. Facilitarea accesului la educaţie şi creșterea participării în învățământul ante-şcolar şi preșcolar în rândurile a 200 de copii din medii defavorizate din Mărășești, prin măsuri de informare şi sprijin financiar pe durata proiectului.

OS2. Reducerea părăsirii timpurii a şcolii în rândurile a 450 de școlari din zone marginalizate din Mărășești, prin derularea Programului Şcoală după Şcoală, prin dezvoltarea unui serviciu de consiliere vocațională şi prin activităţi recreative, motivaționale şi de sprijin financiar.

OS3. Reîntoarcerea la sistemul formal de educaţie/formare pentru 50 de tineri/adulți din Mărășești care nu şi-au finalizat studiile, prin Programul A Doua Şansă pe durata proiectului.

OS4. Îmbunătățirea competențelor profesionale a 90 de cadre didactice prin participarea la cursuri de formare şi ateliere de schimb de bune practici.

OS5. Creșterea gradului de implicare a comunității locale în actul educaţional, prin dezvoltarea unei rețele de Parteneriat, prin derularea unor Campanii de informare şi organizarea a 20 de cursuri de educaţie parentală pentru 200 de familii.