Grupul țintă

1) 200 de copii care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie, dintre care:

–  20 antepreșcolari (0 – 2 ani): dintre care 5 copii de etnie romă şi 5 din mediul rural;

–  180 preșcolari (3 – 5 ani): dintre care 45 copii de etnie romă şi 10 din mediul rural;

2) 450 de elevi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (învățământul primar şi secundar), dintre care:

–  200 de elevi din învățământul primar (6-10 ani), dintre care 50 de etnie romă şi 10 din mediul rural;

–  200 de elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani), dintre care 50 de etnie romă şi 10 din mediul rural;

–  50 de elevi din învățământul secundar superior (14-16 ani), dintre care 13 de etnie romă şi 10 din mediul rural;

3) 50 de tineri/ adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie (reîntoarcerea la sistemul formal de educaţie şi formare), dintre care:

–  16 tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsa între 6-16 ani, care nu au depășit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;

–  8 tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsa între 12-16 ani, care au depășit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;

–  10 adulți (25-64 ani) care nu au absolvit învățământul obligatoriu;

–  16 tineri (16-24 ani) care au un loc de muncă şi nu au absolvit învățământul obligatoriu;

Dintre cei 50 participanți la Programul A doua șansă, min 35 vor dobândi o calificare.

4) 90 de reprezentanți ai personalului didactic/ personalului de sprijin care şi-a îmbunătățit nivelul de competențe, certificat prin participarea la programe de formare/ schimb de bune practici etc.;

5) 200 de reprezentanți ai familiilor şi comunității locale.