Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este crearea unui set de mecanisme eficiente si inovatoare destinate implementării unor măsuri integrate în domeniul educației din localitatea Mărășești, cu scopul de a reduce / preveni părăsirea timpurie a şcolii, de a îmbunătăți actul educaţional (profesori) şi de a crește nivelul de implicare a comunității locale (factori interesați – autorități locale, potențiali angajatori, părinți, ONG-uri, etc.).