Activități

ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie

 

1) Intervenții integrate centrate pe copii / tineri

1.1. dezvoltarea de instrumente şi metode educaționale alternative

1.2. organizarea şi susținerea serviciului de informare / consiliere / mediere / orientare

1.3. organizarea şi derularea programului Şcoala după şcoală

1.4. organizarea programului „A doua șansă” / tip „A doua șansă”

1.5. activităţi extra-curriculare şi motivaționale

1.6. acordarea de sprijin financiar şi material

2) Intervenții integrate pentru personalul didactic

2.1. organizarea şi susținerea de programe de pregătire a personalului didactic.

2.2. transfer de experiență / schimb de bune practici pentru personalul didactic

3) Intervenții pentru familie şi comunitate

3.1. parteneriat strategic pentru viitorul educației şi al tinerilor în Mărășești

3.2. campanie de informare şi conștientizare „Şcoala ta în Mărășești”

3.3. program de educaţie parentală