Context

ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie

 

Proiectul se adresează grupului țintă eligibil din orașul Mărășești, iar activităţile vor fi susținute, mai ales, în cadrul Centrului Educaţional Integrat – un spațiu dotat cu echipamente şi resurse necesare procesului educaţional si accesibile tuturor membrilor comunității locale.

Orașul Mărășești are în componență pe lângă orașul propriu-zis şi localitățile rurale Doaga, Modruzeni, Haret, Pădureni şi Călimănești, deservind o populație de aprox. 10.000 locuitori, cf. Recensământului din 2011 (estimat sub 8.000 locuitori permanenți conform datelor administrative ale Primăriei Mărăşeşti). Din populația totală, 10% sunt de etnie romă, din datele oficiale, deși realitatea demonstrează un număr mai mare de persoane care refuză să se declare de etnie romă din motive ce țin de prejudecăți.

Conform datele prezentate în Atlasul zonelor urbane marginalizate, 57.114 persoane din totalul de 1.362.011 populația urbana din regiunea Sud-Est locuiesc în zone marginalizate. La nivelul județului Vrancea, 6,3% din populația urbană locuiește în zone marginalizate, adică 7.752 locuitori din totalul de 123.059 declarați la Recensământul din 2011. Valoarea depășește media regiunii Sud-Est (4,19%) şi plasează județul Vrancea pe locul patru la nivel naţional din punct de vedere a numărului de persoane din mediul urban în zone marginalizate.

Datele se prezintă şi mai dramatic la nivelul orașului Mărășești, care deține o rată a marginalizării de 31,44%; la nivelul județului Vrancea, Mărășești înregistrează cel mai mare număr de locuitori urbani în zone marginalizate, iar la nivelul Regiunii Sud-Est se situează pe locul al doilea.

Situația şcolară demonstrează faptul ca elevii din grupuri marginalizate sunt cei mai supuși riscului educaţional, înregistrând performanțe şcolare scăzute, nivel scăzut de promovabilitate şi un număr ridicat de absențe. Matematica, limba româna sau limbile străine şi modulele de specialitate sunt câteva dintre materiile care pun probleme elevilor in ceea ce priveşte promovabilitatea; dificultăți în a promova clasa au in special elevii cu o frecvență şcolară redusă.

Alţi factori care cresc riscul educaţional/riscul de abandon şcolar în zonă sunt: situația materială precară, ceea ce îi determină să își caute un loc de muncă de la vârste fragede; nivelul educaţional scăzut al părinţilor, cuantumul redus al burselor acordate de stat; nivelul scăzut de instruire determină creșterea numărului de nașteri de la vârste fragede, asociate cu renunțarea la studii.

Proiectul propune un set de mecanisme inovative pentru a implementa masuri integrate în vederea:

–  reducerii părăsirii timpurii a şcolii: măsuri de intervenție, prevenire şi compensare;

–  îmbunătățirii mediului educaţional: pregătirea cadrelor didactice şi dezvoltarea infrastructurii;

–  creșterii gradului de implicare a familiei şi implicit a comunității în susținerea procesului educaţional.