Arhivă categorie Viaedu

Rezultate pe termen lung

–  construirea unei baze metodologice şi instituționale adecvate pentru intervenții în educația din Mărășești, prin echipa mixtă de experți şi prin funcționalitatea Centrului Educaţional Integrat;…

Rezultate

Activitatea 1.1: un set de instrumente inovative dezvoltate şi aplicate în cele 2 instituții de învățământ preuniversitar din Mărășești, pentru ciclurile preșcolar, primar, secundar inferior…

Activități

ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie   1) Intervenții integrate centrate pe copii / tineri 1.1. dezvoltarea de instrumente şi metode educaționale alternative…

Grupul țintă

1) 200 de copii care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educaţie, dintre care: –  20 antepreșcolari (0 – 2 ani): dintre care…

Obiective specifice

OS1. Facilitarea accesului la educaţie şi creșterea participării în învățământul ante-şcolar şi preșcolar în rândurile a 200 de copii din medii defavorizate din Mărășești, prin…

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este crearea unui set de mecanisme eficiente si inovatoare destinate implementării unor măsuri integrate în domeniul educației din localitatea Mărășești, cu…

Problematica

Probleme vizate in cadrul proiectului: frecvența şcolară a copiilor din grupuri vulnerabile este mai scăzută decât a celorlalți, în special pentru învățământul gimnazial şi liceal…

Context

ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie   Proiectul se adresează grupului țintă eligibil din orașul Mărășești, iar activităţile vor fi susținute, mai ales,…

Finanţator

ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie   Proiectul ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul…

ViaEdu

ViaEdu – Un Viitor mai bun prin Educaţie Finanțator: Uniunea Europeană Program de finanțare: Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară Educaţie şi competențe Valoarea totală…