Arhivă categorie EDU4R

Impactul instituţional

– o mai mare adaptare a modalităților de răspuns la nevoile specifice ale diferitor grupuri țintă, manifestată în noi practici de facilitare a reintegrării educaționale…

Impactul asupra participanților

– dezvoltarea competențelor de profesor / formator, în special în ceea ce priveşte integrarea copiilor remigraţi în sistemul educaţional şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii…

Management

Parteneriatul a planificat desfășurarea a cinci întâlniri transnaționale de proiect la care vor participa câte un reprezentant al fiecărui partener: întâlnirea de debut, Tearce, FYROM,…

Activități de diseminare

Conferința Internațională „Acces la educaţie pentru copiii remigraţi”, Sibiu, România, 12.06.2020. Seminar Internațional „Educaţie pentru remigranţi”, Tearce, FYROM, 19.06.2020. Seminar Internațional „Educaţie pentru remigranţi”, Siena,…

Activități de formare

Cele două evenimente comune de formare organizate în cadrul proiectului au un rol important atât în dezvoltarea şi testarea resurselor intelectuale ale proiectului, cât şi…

Produse intelectuale

      1. Cercetare – aspecte metodologice ale reintegrării copiilor remigraţi. Demersul investigativ este focalizat pe identificarea şi explorarea sugestiilor metodologice ale profesorilor şi…

Obiective

Dezvoltarea unei strategii inovative (resurse şi instrumente educaționale) care să faciliteze accesul egal la oportunități educaționale şi incluziunea educaţională a copiilor remigraţi. Dezvoltarea unei strategii…

Beneficiari

Beneficiari direcţi – copiii remigraţi (cei care revin în țara de origine după o perioadă de migrație internațională) – cadrele didactice, în special profesorii diriginți…

Tematica

– incluziune – egalitate de șanse – prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii – problematica migranţilor

Priorități

– incluziune socială – sprijinirea unităților şcolare pentru prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii. Proiectul este focalizat pe reintegrarea socială şi educaţională a copiilor…