Arhivă categorie CRESC

Formarea profesorilor

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!   Formarea cadrelor didactice care lucrează direct cu elevi remigraţi a fost fundamentată pe…

Consilierea părinţilor

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!   Activităţile de consiliere a părinţilor / educaţie parentală au fost destinate părinţilor /…

Educaţie informală

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!   Coerența eforturilor educaţionale din cadrul proiectului a fost asigurată prin integrarea în metodologia…

Educaţie formală

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!   Activităţile de educaţie formală a copiilor remigraţi desfăşurate în cadrul proiectului au cuprins…

Obiective

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!   Scopul proiectului este facilitarea reintegrării sociale şi educaţionale a copiilor remigraţi (copiii reveniți…

Beneficiari indirecți

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!   –  părinții copiilor remigraţi –  profesioniști care sunt implicați în reintegrarea copiilor remigraţi:…

Beneficiari direcți

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!   Copiii remigraţi din județul Vrancea – copiii care revin în România după o…

Măsuri vizate

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!   –  acces la educaţie formală –  acces la educaţie informală, inclusiv pentru petrecerea…

Tematica

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!   –  creșterea bunăstării copiilor vulnerabili, cu accent pe copiii remigraţi; –  înființarea unor…

Priorități

CRESC ÎN VRANCEA! Copiii remigraţi în Vrancea – sprijiniți, educați, consiliați!   –  îmbunătățirea situației copiilor şi tinerilor aflaţi în situații de risc (cu atenție…