Tematica

– curriculum inovativ / metode educaționale / dezvoltarea unor programe de formare;

– incluziune şi echitate socială;

– problematica specifică a migrației.