Beneficiari

Beneficiari direcţi

– specialiștii din instituţiile partenere, care își vor dezvolta competențele de organizare şi implementare a programelor de educaţie a adulților, competențele de implementare a proiectelor europene, competențele lingvistice şi interculturale;

– personalul de conducere al instituţiilor partenere, fiind dezvoltate în special competențele profesionale privind colaborarea internațională, managementul, organizarea şi implementarea proiectelor educaționale europene.

Beneficiari indirecţi

– specialiștii care organizează şi desfășoară programe de educaţie a adulților, care vor avea acces la instrumente, resurse, elemente metodologice pentru a dezvolta calitativ serviciile educaționale furnizate adulților, în special în ceea ce priveşte     anti-discriminarea şi anti-rasismul;

– instituţiile furnizoare de programe de educaţie anti-discriminare destinate adulților;

– managerii instituţiilor, inclusiv private, care intenționează să organizeze programe de educaţie anti-discriminare şi anti-rasism la locul de muncă;

– adulții participanți la activităţi de dezvoltare a unor atitudini de promovare a incluziunii sociale şi combatere a manifestărilor de rasism cotidian, inclusiv adulții care nu sunt motivați şi interesați de participare la astfel de training şi nu fac parte în mod uzual din grupul țintă al activităţilor educaționale anti-rasism.