Produse intelectuale

În perioada de implementare a proiectului au fost dezvoltate şi testate 4 resurse educaționale, care ulterior au fost puse la dispoziția tuturor instituţiilor sau specialiștilor interesați de creșterea calitativă a serviciilor de educaţie a adulților furnizate:

  1. Metodologie de organizare şi desfășurare a training-urilor anti-discriminare. Instrumentul este destinat formatorilor, în special celor care organizează formări anti-discriminare la care participă adulți rezistenți şi dezinteresați. Metodologia include două variante de program de formare, corespunzătoare unor activităţi de durate diferite (4, respectiv 8 ore), ambele fiind prezentate în manualul pentru formatori.
  1. Manual destinat formatorilor, inclusiv materiale interactive care pot fi utilizate în educația adulților, cu accent pe stimularea celor rezistenți şi nemotivați pentru participarea la programe de combatere a discriminării şi rasismului.

Conform autorilor, manualul este destinat formatorilor care proiectează și oferă cursuri de combatere a rasismului, anti-discriminare sau anti-prejudecăți; obiectivul său este de a sprijini formatorii pentru a-și face munca într-un mod cât mai eficient, inclusiv prin influențarea cursanților rezidenți cu abordări care s-au dovedit eficiente în schimbarea atitudinilor. Manualul se concentrează pe rasismul de zi cu zi, aspect care-i oferă o modalitate practică și fidelă de a comunica impactul rasismului și importanța contestării acestuia.

Autorii subliniază faptul că manualul este potrivit pentru formatori cu experiență intermediară până la avansată în ceea ce privește furnizarea de cursuri de formare anti-rasistă, anti-discriminare sau anti-prejudecată; manualul oferă metode, exerciții și sfaturi de bună practică pentru planificarea și furnizarea de cursuri de formare, dar nu poate fi folosit ca un „pachet de formare”, ca un șablon care să fie aplicat punct cu punct, fiind necesară adaptarea activităţilor la specificul participanţilor, conform experienței sau intuiției profesionale a formatorului.

Formatorii pot folosi acest manual pentru a-și planifica și oferi propriile programe de formare, destinate audienței specifice cu care lucrează. Ei trebuie să aibă în vedere faptul că abordările prezentate sunt potrivite pentru o gamă largă de public, dar au fost selectate având în vedere grupuri mixte de adulți. Acestea ar include, de exemplu, grupuri de persoane la locul de muncă, grupuri comunitate sau grupuri de studenți adulți. În aceste grupuri, indivizii au puncte de vedere şi experiențe variate.

Manualul destinat formatorilor este disponibil online în limbile engleză, română, germană şi islandeză  – www.inar.is.

  1. Film demonstrativ cu scop educaţional, care prezintă exemple de metode şi tehnici care pot fi utilizate de formatori când încearcă să stimuleze participarea adulților rezistenți şi nemotivați.

Filmul a fost înregistrat în cadrul programului de formare desfășurat la Dortmund cu participarea formatorilor din toate instituţiile partenere şi este disponibil online – https://youtu.be/5jRNqEoJp_Y.

Suplimentar, parteneriatul a realizat câteva exemple video de reacții recomandate ale formatorilor în contact cu diferite tipuri de adulți rezistenți: participantul care contrazice (youtu.be/_rudi6RRBRY); participantul provocator (youtu.be/UXj9eo5miko); participantul perturbator (youtu.be/SWI2JdLA_hk) şi participantul agresiv (youtu.be/erXlWJGeY6M,  youtu.be/rIY9HgJE_0k şi youtu.be/a5yQJCS7e50).

  1. Activitate interactivă online (joc Facebook): adevăruri şi mituri despre migranţi şi refugiați, resursă care poate fi utilizată de formatori ca mijloc specific de desfășurare a activităţilor de educaţie a adulților, pentru stimularea interesului şi creșterea motivației participanților (quiz.fbapp.io/inar-test-quiz-version-3-dup/EcwS_3q7).

Pe baza activităţilor de colectare a datelor şi analizei literaturii de specialitate privind teoria şi practica educației adulților din țările participante, parteneriatul a elaborat materialele necesare pentru formatori şi instituţiile de educaţie a adulților, materiale disponibile gratuit pentru descărcare pe site-ul proiectului şi alte site-uri specializate. Materialele destinate formării includ şi elemente vizuale specifice augumented reality. Pentru a facilita adoptarea metodologiei de cât mai mulți traineri, parteneriatul a elaborat un instrument de schimb de experiență şi informații destinat social media şi un manual pentru traineri incluzând prezentări video.