Activități de diseminare

Multiplicarea şi diseminarea rezultatelor proiectului a fost realizată prin intermediul mai multor evenimente internaționale, şi anume:

– Conferința Internațională „I am not a rasist, but… Anti-discrimination training for unmotivated and resistant adults”, Bucureşti, România, 01.06.2018;

– Conferința Națională de diseminare a rezultatelor proiectului, Glasgow, U.K. (iulie 2018);

– Conferința Națională de diseminare a rezultatelor proiectului, Dortmund, Germania (iulie 2018);

– Conferința Națională de diseminare a rezultatelor proiectului, Reykjavik, Islanda (august 2018).

Principalul eveniment de multiplicare a rezultatelor proiectului a avut loc în România, Conferința Internațională având ca scop principal diseminarea şi multiplicarea rezultatelor proiectului prin prezentarea detaliată a activităţilor proiectului şi mai ales a resurselor dezvoltate prin proiect, inclusiv prin interacțiunea directă şi utilizarea acestor resurse de către participanții la conferință.

La evenimentul de multiplicare au participat reprezentanți ai unor instituții de formare a adulților şi ONG-uri active în domeniul acțiunilor anti-rasism şi anti-discriminare din Germania, Islanda şi Anglia, dar şi profesioniști din România: consilieri școlari şi formatori din rețeaua C.J.R.A.E. din ţară, asociații implicate în formarea adulților şi în combaterea discriminării şi promovarea incluziunii sociale, cadre didactice din mediul universitar şi studenți-doctoranzi, reprezentanți ai Institutului de Științe ale Educației, profesori etc.

Guðrún Pétursdóttir, managerul proiectului INAR, a prezentat participanților contextul proiectului şi necesitatea organizării şi implementării unor proiecte destinate combaterii rasismului şi discriminării în Europa, inclusiv rezultatele unor cercetări în domeniu realizate de instituția pe care o reprezintă.

Conferința s-a încheiat cu o discuție panel pe parcursul căreia participanții, atât cei din România, cât şi cei din străinătate, au putut interacționa direct cu membrii echipei de implementare a proiectului, au putut adresa întrebări cu privire la implementarea proiectului şi la modul de utilizare a resurselor dezvoltate prin proiect. În cadrul discuției, partenerii INAR au subliniat faptul că Uniunea Europeană încurajează inițiativele anti-rasism şi anti-discriminare, inclusiv prin intermediul finanțărilor Erasmus +, însă interesul instituțiilor potențial beneficiare pentru aceste linii de finanțare este încă redus.

Cele trei evenimente naționale, deși organizate la scală mai redusă, au avut aceleași obiective şi aceeași metodologie de organizare şi desfășurare a activităţilor, contribuind astfel la formarea şi dezvoltarea competențelor de utilizare a resurselor INAR în toate țările reprezentate de parteneri.

Diseminarea rezultatelor proiectului va fi realizată cu precădere prin utilizarea spațiului virtual şi instrumentelor online şi social media. Prin intermediul website-ului proiectului, dar şi ale partenerilor, precum şi prin social media vor fi promovate toate resursele dezvoltate în cadrul proiectului, acestea fiind disponibile tuturor specialiștilor şi instituţiilor interesate de preluarea şi utilizarea acestor instrumente în practica lor curentă.