Priorități

– extinderea şi dezvoltarea competențelor formatorilor din educația adulților;

– designul şi implementarea unor programe eficiente pentru dezvoltarea competențelor cheie şi abilităților de bază;

– prioritate orizontală: Educaţie incluzivă, formare şi tineret.