Obiective

Obiectivul proiectului este să integreze în activităţi educative adulții care manifestă reticență faţă de training-ul anti-discriminare prin furnizarea către instituţiile care organizează activităţi de educaţie a adulților a unei strategii de motivare a participanților şi a unor instrumente suport pentru formatorii care au tendința de a evita grupurile țintă reticente sau nemotivate.

Atragerea adulților nemotivați prin intermediul unei metodologii inovative, centrată pe colaborare (inclusiv prin interzicerea blamării) va conduce la îmbunătățirea relațiilor sociale şi profesionale, oferind o extindere inovativă a serviciilor de training şi educația adulților existente. Persoanele care evită să se implice în activităţile anti-discriminare la locul de muncă, în educaţie sau în societate pot genera disfuncționalități semnificative, stres şi, în cele din urmă, măsuri corective costisitoare, directe sau indirecte. Mai mult, impactul asupra grupurilor minoritare în viața publică şi relaționarea socială este problematic şi injust.

Acțiunile concrete pentru rezolvarea acestei situații sociale pot viza o multitudine de tipuri de aspecte sociale problematice:

– relaționarea şi conflictul în viața publică şi viața socială;

– impactul negativ în sănătate, în securitatea reprezentanților minorităților;

– oportunitățile reduse de angajare ale celor care își mențin atitudinile discriminatorii şi rasiste;

– oportunitățile reduse de angajare ale celor discriminați, ceea ce conduce la valorificarea redusă a unor competențe profesionale;

– factorii de risc social, care pot genera disfuncționalități sociale şi eșecul în asigurarea securității şi a atitudinii pozitive faţă de refugiați şi alte grupuri minoritare, atitudine necesară pentru evitarea diviziunilor sociale şi extremismului.