Rezultate

Vreau să muncesc!

– un raport privind inserția socio-profesională a absolvenților IPT, județul Vrancea, promoția 2009, la 6 luni de la absolvire;

– un raport privind inserția socio-profesională a absolvenților IPT, județul Vrancea, promoția 2009, la 12 luni de la absolvire;

– un raport comparativ privind evoluția şi tendințele în integrarea socio-profesională a absolvenților IPT, județul Vrancea

– un set de propuneri privind actualizarea ofertei de curriculum în dezvoltare locală şi Planului Local de Acțiune.