Informații generale

Vreau să muncesc!

Finanțator: Uniunea Europeană

Program de finanțare: Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii

Valoarea totală a proiectului: 1.454.800,00 lei

Tipul proiectului: proiect POSDRU, Domeniul Major de Intervenție “Tranziția de la şcoală la viața activă”

Codul de identificare al proiectului: POSDRU/22/2.1/G/40427

Perioada de implementare: 01.09.2009 – 30.06.2011 (22 luni)

Beneficiar: Centrul Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea

Parteneri: Inspectoratul Şcolar al Județului Vrancea, Institutul Naţional de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii şi Protecției Sociale