Context

Vreau să muncesc!

Proiectul a fost implementat în contextual în care Uniunea Europeană urmărea promovarea ocupării forței de muncă prin îmbunătățirea sistemului de învățământ şi de formare profesională, prin dezvoltarea rețelei de servicii de orientare şi îndrumare pentru căutarea unui loc de muncă, prin investiții în creșterea capacității întreprinderilor şi lucrătorilor în confruntarea cu noile provocări globale.

În acest context, proiectul şi-a propus armonizarea ofertei de formare a Învățământului Profesional şi Tehnic din județul Vrancea cu cerințele pieței muncii şi facilitarea inserției profesionale a absolvenților prin creșterea relevanței curriculumului în raport cu cerințele pieței muncii (prin componenta curriculum în dezvoltare locală)