Obiectiv general

Vreau să muncesc!

Obiectivul general al proiectului a fost armonizarea ofertei de formare a Învățământului Profesional şi Tehnic din județul Vrancea cu cerințele pieței muncii.