Grupul țintă

Vreau să muncesc!

– absolvenți ai Şcolii de Arte şi Meserii, județul Vrancea, promoția 2009;

– absolvenți An de Completare, județul Vrancea, promoția 2009;

– absolvenți ai liceelor tehnologice, județul Vrancea, promoția 2009;