Problematica

Vreau să muncesc!

Probleme vizate in cadrul proiectului:

  1. corelarea curriculumului Învățământului Profesional şi Tehnic din județul Vrancea cu cerințele pieței muncii;
  2. actualizarea Planului Local de Acțiune pentru dezvoltarea Învățământului Profesional şi Tehnic pe baza rapoartelor privind inserția socio-profesională a absolvenților;