Finanţator

Vreau să muncesc!

Proiectul Vreau să muncesc! a fost finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul Major de Intervenție “Tranziția de la şcoală la viața activă”