Obiective

Prin activităţile care vor fi implementate, proiectul își propune:

1.facilitarea alfabetizării digitale a formatorilor şi adulților care învață, aspect care presupune:

a. o mai bună înțelegere a tehnologiei, a utilizării creative a acesteia şi conștientizarea oportunităților şi amenințărilor specifice utilizării internetului şi social media, necesității protecției datelor personale;

b. analiza impactului digitalizării asupra societății, asupra vieții sociale şi stilului de viață, dintr-o perspectivă multi-dimensională care să încurajeze o mai bună înțelegere (şi diferențierea adevărurilor de mituri), gândirea critică şi asumarea responsabilității deciziilor personale;

c. analiza modului în care politicile publice la nivel naţional şi internațional definesc şi încurajează digitalizarea şi analiza creativă a modalităților de optimizare a acestui proces.

2. crearea unui WIKI pe domeniul alfabetizării digitale;

schimbul de experiență şi transferul de bune practici în ceea ce priveşte activităţile de educaţie a adulților pentru alfabetizarea digitală;

3. promovarea dialogului şi înțelegerii interculturale în grupurile de beneficiari direcți şi, parțial, în grupurile de beneficiari indirecți ai proiectului;

4. integrarea dimensiunii europene în activitatea partenerilor, prin evidențierea similarităţilor şi diferențelor dintre societățile şi culturile reprezentate de parteneri, prin analiza inițiativelor europene în alfabetizarea digitală;

5.combaterea radicalismului rezultat din nesiguranța socială şi dificultățile de integrare prin cunoaştere şi înțelegere a lumii contemporane;

6.dezvoltarea unei rețele de cooperare între instituţiile care furnizează servicii de educaţie a adulților pentru alfabetizarea digitală ca parte a educației civice;

7. colaborarea cu comunitatea locală prin organizarea a 2 evenimente locale în centre comunitare, biblioteci sau alte spații publice, evenimente dedicate învățării comunitare.